lunes, 9 de julio de 2007

JAPON :BONSAIS ,VOLCANES ,TERREMOTOS Y ADOLESCENTES GOTIKASKONNICHIVA,WATASHI NO NAME WA YOSU DESU,WATADHI WA SUPEINYIN DESO.MADRID NI SUNDE IMASU.
WATASHI WA KOOMUIN DESU.JATACHIM ROCUJUUU DESU...
SAIOOONARA MOTO ASHITA
ARIGATOO
JAYIMEMASHITE
SUSO